dziany

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dziany (zamożny); dziani
dziać (robić na drutach, szydełkiem) dzieję, dzieją; dziej•cie; dział, dziali; dziany
dział -ału, -ale; -ałów

Słownik języka polskiego PWN*

dziany
1. «zrobiony z dzianiny»
2. posp. «mający dużo pieniędzy»
dziać «robić ubranie lub materiał z nitek jakiejś przędzy przez tworzenie oczek i łączenie ich»
dział
1. «dziedzina nauki, kultury, gospodarki itp.»
2. «część czasopisma lub wystawy poświęcona określonym zagadnieniom»
3. «część jakiejś instytucji»
4. «podział, zwłaszcza majątku; też: część przypadająca z podziału»

• działowy

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego