los

Wielki słownik ortograficzny PWN*

los -su, -sie; -sów
Los An•geles: Victoria de Los An•geles, Victorii de Los An•geles, Victorię de Los An•geles

Słownik języka polskiego PWN*

los
1. «dola, koleje życia lub bieg zdarzeń»
2. «przeznaczenie, fatum»
3. «kartka z numerem, rzadziej kostka, gałka, których wyciągnięcie rozstrzyga o wygranej lub przegranej»
pełny los «bilet loteryjny z wygraną»
pusty los «bilet loteryjny bez wygranej»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego