e-biznes

Wielki słownik ortograficzny PWN*

e-biznes -su, -sie; -sów a. e-business

Słownik języka polskiego PWN*

e-business [wym. ibiznes], e-biznes [wym. ibiznes] «prowadzenie działalności gospodarczej przez Internet»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego