eh

Wielki słownik ortograficzny PWN*

eh a. eh!, a. ech, a. ech!

Słownik języka polskiego PWN*

ech, eh «wykrzyknik wyrażający różne stany woli lub emocji»
eh zob. ech.
eh bien! [wym. e bię] «a zatem»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego