ekstra

Wielki słownik ortograficzny PWN*

eks•tra ndm: zarobki ekstra (dodatkowe), ale: ekstrazarobki (bardzo wysokie)

Słownik języka polskiego PWN*

ekstra I, extra I
1. «dodatkowy, osobny»
2. «bardzo dobry, atrakcyjny»
ekstra- I «pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: nadzwyczajny, niezwykły, najlepszy»
ekstra- II «pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie: poza-, na zewnątrz, poza zasięgiem czegoś»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego