ekstrapolować

Słownik języka polskiego PWN*

ekstrapolacja
1. «przewidywanie przebiegu jakiegoś zjawiska w warunkach nieznanych na podstawie znajomości analogicznego zjawiska w znanych warunkach»
2. mat. «wyznaczanie wartości funkcji na zewnątrz przedziału, w którym wartości tej funkcji są znane»
3. mat. «wnioskowanie o właściwościach statystycznych całego zbioru na podstawie badań jedynie pewnej jego części»

• ekstrapolacyjny • ekstrapolować

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego