ekstremum

Wielki słownik ortograficzny PWN*

eks•tremum (mat.); -rema, -remów
eks•trema (ludzie o skrajnych poglądach) -mie, -mę

Słownik języka polskiego PWN*

ekstremum «maksymalna lub minimalna wartość czegoś, co podlega zmianom»
ekstremum funkcji mat. «maksimum lub minimum funkcji»
ekstrema pejor. «grupa ludzi wyznających skrajne poglądy»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego