empiriokrytycyzm

Słownik języka polskiego PWN*

empiriokrytycyzm «pozytywistyczny kierunek filozoficzny z przełomu XIX i XX w. uznający, że właściwe poznanie polega na "czystym" doświadczeniu»
• empiriokrytyczny • empiriokrytyk

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego