en passant

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

en passant [wym. ã pasã]
1. «mimochodem, przelotnie»
2. «w szachach, o biciu pionka pionkiem: w przelocie»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego