fabrykat

Wielki słownik ortograficzny PWN

fabrykat -atu, -acie; -atów

Słownik języka polskiego PWN

fabrykat «produkt fabryczny»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... nad wezgłowiami podwójnego łoża, i jeszcze jeden święty obraz, włoski fabrykat, dzieło złowieszczej pomysłowości.
    Chrystus każący z łodzi, twarze przemontowane z...
  • ... czy całym szeregiem innych. One to dostarczają mu surowca, bądź fabrykatów czy półfabrykatów. Weźmy dla przykładu przemysł radiowy czy radioelektroniczny, o...
  • ... pewnego typu. Powstały więc odpowiednie zamówienia na surowce i pół fabrykaty. Wyasygnowano pieniądze i materiały zaczęły napływać. Już jednak w październiku...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego