produkt

Wielki słownik ortograficzny PWN*

produkt -k•tu, -k•cie; -k•tów

Słownik języka polskiego PWN*

produkt
1. «to, co zostało wyprodukowane i jest przeznaczone na sprzedaż»
2. «to, co jest przeznaczone do spożycia lub przygotowania potraw»
3. «wytwór czyjejś działalności artystycznej, społecznej, czyjegoś umysłu itp.»
4. lekcew. «o kimś lub o czymś ukształtowanym przez jakieś środowisko, ideologię, ustrój itp.»
5. «substancja powstająca w wyniku reakcji chemicznych lub biologicznych zachodzących w organizmie»
produkt finalny ekon. «produkt gotowy»
produkt globalny «wszystkie dobra i usługi wytworzone przez społeczeństwo w ciągu określonego czasu»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego