fuszer

Słownik języka polskiego PWN*

fuszer
1. «osoba wykonująca swoją pracę niedbale i niefachowo»
2. daw. «rzemieślnik nienależący do cechu»

• fuszerski • fuszerować

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego