głupiec

Wielki słownik ortograficzny PWN

głupiec -p•ca; -p•cy, -p•ców

Słownik języka polskiego PWN

głupiec «osoba ograniczona i naiwna»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego