głuptasek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

głup•tasek -s•ka, -s•kiem; -s•ki, -s•ków

Słownik języka polskiego PWN*

głuptas pot. «osoba głupia lub naiwna»
• głuptasek

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego