gorący

Wielki słownik ortograficzny PWN

gorący; -ręt•szy
gorąc (pot.) -ca
Gore: Al Gore, Ala Gore’a, z Alem Gore’em, o Alu Gorze ,
gore (odmiana filmu grozy) gore’u, gore’em, o gorze; gore’y, gore’ów
goreć -reje a. -re, -reją a. -rą
goręt•szy; -t•si
gorzała -rzale, -rzałę; -rzał
Gorzeń Gór•ny (wieś) Gorzenia Gór•nego, w Gorzeniu Gór•nym; przym.: gorzeński

Słownik języka polskiego PWN

gorący
1. «mający wysoką temperaturę; też: silnie grzejący»
2. «upalny»
3. «gwałtowny, pełen żarliwości»
4. «pełen uczucia»
gorący pieniądz «pieniądze, które należy szybko wydać, ponieważ mogą stracić na wartości»
gorące «gorący posiłek»
gorąc pot. «upał»
gore [wym. gor] «odmiana filmu grozy»
gorzała, gorzałka pot. «wódka»
gorzeć, goreć
1. «palić się»
2. «jaśnieć, świecić się»
3. «rumienić się»
4. «być ogarniętym przez jakieś silne, gwałtowne uczucie»
gorzej
1. st. wyższy od źle.
2. pot. «bardziej»
gorąca linia
1. «bezpośrednie połączenie telefoniczne między przywódcami państw»
2. «specjalna linia telefoniczna, dzięki której ludzie mogą się szybko kontaktować w ważnych sprawach»
gorące źródło «źródło wody o temperaturze wyższej od średniej rocznej temperatury powietrza danego obszaru»
goreteks, goretex, gore-tex «wodoodporna tkanina przepuszczająca powietrze i parę wodną; też: ubranie z tej tkaniny»
• goreteksowy
krzak gorejący «w Biblii: płonący krzak, znak obecności Boga»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

gorące jowisze
6.02.2006
Pojawiło się ostatnio pojęcie gorące jowisze określające typ planet. W Internecie można spotkać się z trzema pisowniami: 1) gorące jowisze, 2) gorące Jowisze, 3) Gorące Jowisze. Która z nich jest właściwa?
W gorącej wodzie kąpany
24.03.2020
Dlaczego fraza w gorącej wodzie kąpany oznacza osobę niecierpliwą?
Z góry dziękuję za odpowiedź, XYZ.
dużo gorzej, niż myślałem
11.05.2010
Czy użycie liczebnika dużo – w znaczeniu 'o wiele, znacznie' – z przymiotnikiem lub przysłówkiem w stopniu wyższym jest rzeczywiście błędem? Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN uznaje je za błędne (w artykule hasłowym dużo), mimo że w części Hasła problemowe – ANGLICYZMY znajduje się taki oto fragment: „Oddziaływanie języka angielskiego nie ogranicza się (jak dawniej) tylko do klasycznych zapożyczeń leksykalnych (...); obejmuje ono DUŻO WIĘKSZĄ część systemu językowego”.

Ciekawostki

Mówimy „Kto się na gorącym sparzył, ten na zimne dmucha”, mając na myśli to, że ludzie, którzy mieli negatywne doświadczenia, są przesadnie ostrożni.
Mówimy „Na złodzieju czapka gore”, mając na myśli zachowanie kogoś, kto zrobił coś niestosownego i boi się, że to wyjdzie na jaw.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... W TYM OTO NOWYM JORDANIE PRZYJMUJĘ CHRZEST NAD
    CHRZESTY: KRWAWE,
    GORĄCE, MĘCZENNICZE BRATERSTWO Z ŻYDAMI.
    Przyjmijcie mnie, Bracia, do tej zaszczytnej...
  • ... porowate, zawiera więcej powietrza, proces przenoszenia ciepła przebiega w nim gorzej. Wilgotne podłoże i zwarte powoduje wzrost wartości współczynnika jego przewodnictwa...
  • ... prawa górskiego. Bez tej czarodziejskiej różdżki ma być podobno coraz gorzej. Właściciele z Gubałówki twierdzą, że wystarczyłaby odrobina dobrej woli ze...

Encyklopedia PWN

rzeka, lewy dopływ Wisły, → Dłubnia.
Gore Albert Arnold, Al Gore, ur. 31 III 1948,
amer. polityk;
znak towarowy spółki W.L. Gore & Associates wykorzystywany do oznaczania fluoropolimerowych mikroporowatych membran, które uniemożliwiają przedostawanie się przez nie kropelek wody, ale jednocześnie pozwalają na swobodny przepływ cząsteczek gazów i pary wodnej;
plama gorąca, ang. hot spot,
geofiz. obszar działalności wulkanicznej lub obszar o zwiększonej wartości strumienia cieplnego Ziemi, których istnienie jest wynikiem docierania z głębi Ziemi do litosfery strumienia gorącej materii, zw. pióropuszem płaszcza Ziemi.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego