grzebać

Wielki słownik ortograficzny PWN*

grzebać -bię, -bią; grzeb, grzeb•cie
grzebała -bale, -bałę; te -bały, -bał (a. -bałów – o grupie obejmującej mężczyzn) a. grzebuła
grzebiące (zool.) -cych

Słownik języka polskiego PWN*

grzebać Igrzebnąć «rozgarniać coś lub przerzucać, szukając czegoś»
grzebać II
1. «dokładnie coś przeszukiwać»
2. «składać zmarłego do grobu»
3. «zajmować się chowaniem zmarłych»
4. «o zawalonej budowli, ziemi, gruzie: przysypywać kogoś, powodując jego śmierć»
5. «skazywać na porażkę»
6. «nieudolnie lub po amatorsku naprawiać jakieś urządzenie»
grzebać się
1. to samo co II grzebać w zn. 1, 6.
2. «robić coś powoli»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego