hej

Wielki słownik ortograficzny PWN

hej a. hej!

Słownik języka polskiego PWN

hej
1. «wykrzyknik używany dla zwrócenia czyjejś uwagi, np. Hej, z drogi!, Hej, poczekaj.»
2. «rodzaj pozdrowienia używanego przez młodych ludzi wtedy, gdy się witają lub żegnają»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

hej

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego