e

Słownik języka polskiego PWN*

e- [wym. i] «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z Internetem»
e-business [wym. ibiznes], e-biznes [wym. ibiznes] «prowadzenie działalności gospodarczej przez Internet»
e-mail [wym. imejl]
2. «wiadomość wysłana pocztą elektroniczną»
3. «adres internetowy użytkownika poczty elektronicznej»

• e-mailowy

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego