e

Wielki słownik ortograficzny PWN

E (= etwesz; East – wschód jako strona świata)
e!
e.a. (= et alteri)
e-banking -n•gu, -n•giem
e-biznes -su, -sie; -sów a. e-business
e-book e-booka, e-bookiem; e-booki, e-booków
e-business -s•su, -s•sie; -s•sów a. e-biznes
e.c. (= exempli causa)
e-con•sul•ting e-con•sul•tin•gu, e-con•sul•tin•giem
E-dur ndm
e-faktura -urze, -urę; -ur
e.g. (= exempli gratia)
e.i. (= eo ipso)
e-lear•ning -n•gu, -n•giem
e-mail (poczta elektroniczna) e-mai•la a. e-mai•lu; e-mai•le, e-mai•li a. e-mai•lów
e-mai•lować e-mai•luję, e-mai•lują
e-moll ndm
e.o. (= ex officio) a. ex off.
e-palacz -cza; -cze, -czy
e-papier -ru, -rze; -rów
e-papieros -sa, -sie; -sów
E.T. (= Extra Terrestrial – istota pozaziemska) ndm
h.e. (= hoc est)
i.e. (= id est – to jest)
n.e. (= naszej ery)
p.n.e. (= przed naszą erą)
q.e.d. (= quod erat demonstrandum)
R.E.M. (zespół muz.) ndm
Ric•chi e Poveri (zespół muz.) ndm

Słownik języka polskiego PWN

e- [wym. i] «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z Internetem»
e-business [wym. ibiznes], e-biznes [wym. ibiznes] «prowadzenie działalności gospodarczej przez Internet»
e-mail [wym. imejl]
2. «wiadomość wysłana pocztą elektroniczną»
3. «adres internetowy użytkownika poczty elektronicznej»

• e-mailowy
E I «symbol wschodu jako strony świata»
E II «eksa-»
e I
1. «litera oznaczająca samogłoskę e»
2. «samogłoska ustna»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: piąty»
4. «trzeci dźwięk podstawowej skali diatonicznej»
e II «wykrzyknik wyrażający różne reakcje emocjonalne, np. E, nudny jesteś!, lub mający na celu zwrócenie czyjejś uwagi, np. E! Mały, chodź no tu.»
e-banking [wym. i-banking a. e-banking] «usługa bankowa umożliwiająca klientom dostęp do osobistego konta i przeprowadzanie operacji finansowych przez Internet»
e-book [wym. ibuk]
1. «książka dostępna w wersji elektronicznej»
2. «urządzenie umożliwiające odczytanie takiego tekstu»
e-commerce [wym. ikomers] «handel za pośrednictwem Internetu»
e-consulting [wym. ikonsulting, ikonsalting] «udzielanie porad za pośrednictwem Internetu»
E-dur «gama lub tonacja durowa»
e-learning [wym. i-lerning a. e-lerning] «nauka za pośrednictwem Internetu»
e-mailować [wym. imejlować] «wysyłać listy elektroniczne»
e-moll «gama lub tonacja molowa»
e-papier [wym. e-papier] «w niektórych urządzeniach elektronicznych: wyświetlacz pozwalający czytać tekst zapisany elektronicznie oraz robić notatki»
e-papieros «niewielkie urządzenie wypełnione płynem z dodatkiem nikotyny, zasilane baterią, dające użytkownikowi podobne wrażenie, jak przy paleniu papierosa»
e ruchome «występowanie lub brak samogłoski e w tematach polskich wyrazów, np. piespsa»
i.e. «id est»
witamina E «witamina działająca ochronnie na organizm i zapobiegająca miażdżycy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

e

Porady językowe

e-
11.04.2003
Zastanawiam się nad pisownią wyrazów typu e-business, e-commerce na początku zdań. E-business, czy może e-Business? Wydaje mi się, że odpowiedź może zależeć również od tego, czy chodzi nam o wyraz w znaczeniu ogólnym, czy może o nazwę np. usługi (typu e-Commerce Server Provider).
Pozdrowienia.
e pochylone
28.01.2008
„Idzie jesień i zima, synów nié ma i nié ma” – tak w formie dawnej, utrwalonej i przekazanej przez poetę. A jak pisać nié ma w tekstach współczesnych, np. w partiach dialogowych – pominąć é i zostawić tylko ni ma? Czym jest dziś ten zwrot, jeśli wypowiadająca go osoba nie stosuje go z przymrużeniem oka (dla efektu, zabawy itp.), lecz bierze za naturalną właściwą formę – archaizmem, regionalizmem, argotyzmem czy błędem? A jeśli błędem, to jak bardzo rażącym?
e-letter
2.03.2004
E-letter czy e-lettera? Jak będzie poprawnie: „Będziesz otrzymywał co tydzień e-letter” czy „…e-lettera”?

Ciekawostki

E!
E! – jedno z niewielu rodzimych słów na literę E, pozostałe zresztą to też wykrzykniki: ech!, ej!, et! Choć nieliczne, pozwalają wiele powiedzieć.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... 9 muzyków; D) bliskowschodni władca, kładziona na ścianę zamiast malowania; E) król zwierząt; F) szturm na wroga, uczeń szkoły wojskowej, wyrwa...
  • ... połowę zapotrzebowania to będzie dobrze. W grupie pacjentów otrzymujące witaminę E, beta-karoten, minerał selenu w ciągu 5 lat umieralność we...
  • ... o energii E. Część ta jest zależna zarówno od energii E, jak od gęstości cząstek absorbenta N, albo ogólniej - gęstości centrów...

Encyklopedia PWN

e-
[skrót od elektroniczny],
przedrostek służący do definiowania nazw działalności społ. i gosp. korzystających z sieci komputerowych, zwykle Internetu (lub intranetu, np. wewnątrz firmy);
muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy E-dur (z czterema krzyżykami) i gamy e-moll (z jednym krzyżykiem);
e, liczba Nepera,
mat. liczba będąca granicą ciągu liczbowego ; e =  = = 2,71828182845904523...;
litera alfabetu pol. (i łac.);
E
[ang. east ‘wschód’],
symbol wschodu jako strony świata.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!