imamizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

imamizm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

imamizm
1. «doktryna muzułmańska oparta na przekonaniu o boskim posłannictwie imamów»
2. «nauka głoszona przez imamitów»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego