intensywny

Wielki słownik ortograficzny PWN

in•ten•syw•ny; -niej•szy

Słownik języka polskiego PWN

intensywny
1. «mający duże natężenie»
2. «charakteryzujący się dynamiką, wzmożoną aktywnością»

• intensywnie • intensywność
intensywna gospodarka rolna «gospodarka rolna charakteryzująca się dużym nakładem pracy i środków przypadających na jednostkę powierzchni gruntu»
intensywna terapia «postępowanie lecznicze w stanach zagrożenia życia, prowadzone w szpitalach na specjalnych oddziałach; też: taki oddział w szpitalu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego