jakiś

Wielki słownik ortograficzny PWN

jakiś jakiegoś; jacyś, jakichś
taki jakiś; tacy jacyś

Słownik języka polskiego PWN

jakiś
1. «zaimek nieokreślony, np. Jakieś dziecko płacze.»
2. «zaimek dodawany do określenia liczby, ilości lub miary w przybliżeniu, np. Wrócę za jakąś godzinę.»
3. pot. «zaimek wyrażający przypuszczenie nadawcy, że cecha komunikowana przez przymiotnik w pewnym tylko stopniu przysługuje komuś lub czemuś, np. Ona była dzisiaj jakaś ponura.»
członek honorowy (jakiegoś towarzystwa, stowarzyszenia itp.) «tytuł nadawany wybitnym osobom, przyjmowanym do danego towarzystwa, stowarzyszenia itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Jakiś a jakichś
28.02.2018
Od pewnego czasu intryguje mnie poprawność słowa jakiś i jakichś. Która forma jest poprawna i w jakim przypadku? Jaka występuje między nimi różnica? Które z poniższych zdań jest poprawne?
Jeśli chcę użyć zdania: Jak na jakichś odległych rubieżach czy jak na jakiś odległych rubieżach.
jakiś i jakichś
9.03.2008
Od pewnego czasu intryguje mnie poprawność słowa jakiś i jakichś. Która forma jest poprawna i w jakim przypadku? Jaka występuje między nimi różnica? Które z poniższych zdań jest poprawne?
1. Spotkałam jakichś znajomych.
2. Spotkałam jakiś znajomych.
jakiś tam
10.05.2004
Która pisownia jest poprawna: jakiśtam? jakiś-tam? jakiś tam? Jaka zasada o tym decyduje?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ula Ruzik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... KLARY.
  GŁOS SZEFA Tony, masz tu ekstra-koniak, ale opowiedz
  jakiegoś wica.
  KIBICE Tak! Opowiedz!
  ANTEK któremu kelner podaje koniak, liźnie...
 • ... swój sposób? To znaczy nikt nimi nie kieruje?
  - Nie.
  - Ale
  jakieś rządy mają?
  - I tak, i nie.
  - I tak, i nie...
 • ... mieli jakieś mniejsze tam schorzenie, jakiś uraz na przykład po jakimś wypadku, to wiesz, to kilka kropelek jak oddają, to to...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego