jakiś

Wielki słownik ortograficzny PWN*

jakiś jakiegoś; jacyś, jakichś
taki jakiś; tacy jacyś

Słownik języka polskiego PWN*

jakiś
1. «zaimek nieokreślony, np. Jakieś dziecko płacze.»
2. «zaimek dodawany do określenia liczby, ilości lub miary w przybliżeniu, np. Wrócę za jakąś godzinę.»
3. pot. «zaimek wyrażający przypuszczenie nadawcy, że cecha komunikowana przez przymiotnik w pewnym tylko stopniu przysługuje komuś lub czemuś, np. Ona była dzisiaj jakaś ponura.»
członek honorowy (jakiegoś towarzystwa, stowarzyszenia itp.) «tytuł nadawany wybitnym osobom, przyjmowanym do danego towarzystwa, stowarzyszenia itp.»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego