jednoosobowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

jednoosobowy
1. «przeznaczony dla jednej osoby»
2. «wykonywany przez jedną osobę»

• jednoosobowo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Nazwy urzędów jednoosobowych w regulaminach wewnętrznych
14.10.2016
Moje pytanie dotyczy reguły 18.28. WSO. W jakich dokumentach można stosować regułę pisowni wielką literą nazwy urzędów jednoosobowych? Czy aktami prawnymi w tym rozumieniu będą również regulaminy wewnętrzne, obowiązujące tylko w konkretnej instytucji? Czy w tych dokumentach będzie można napisać np., że decyzję w tym zakresie podejmuje Minister Ochrony Środowiska, jeśli nie mamy na myśli konkretnej osoby.
Z góry dziękuję za odpowiedź.

jeszcze o pisowni nazw jednoosobowych urzędów
19.04.2001
Nie przekonuje mnie Państwa odpowiedź na pytanie o zasady pisowni wielką czy małą literą wyrazów: dyrektor, prezes, starosta, prezydent, premier itp.
Cytuję: "Wyrazy te piszemy wielką literą, gdy oznaczają jednoosobowy urząd, np. Akty prawne Prezydenta dla swojej ważności wymagają kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów".
Zdanie to jest przekształconym przykładem, podanym w Nowym słowniku ortograficznym PWN, do którego zresztą autor odpowiedzi się odwołuje, a mianowicie: ...akceptuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; ... zatwierdza Prezes Rady Ministrów.
Jednak w przykładzie słownikowym występuje pełna nazwa urzędu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast w Państwa odpowiedzi - tylko słowo Prezydent. Co wobec tego z zawartym w słowniku stwierdzeniem: "...pod warunkiem, że nazwa taka (...) występuje w pełnym brzmieniu". Par. [85]
Danka
nazwy stanowisk i urzędów
20.10.2003
Szanowni Państwo!
Do moich zadań należy korekta pism (jak chętnie urzędnicy mówią – „sprawdzanie pism pod względem poprawności językowej”) w Ministerstwie Środowiska. Choć znam regułę polskiej ortografii mówiącą, że nazwy oficjalnych stanowisk, godności, funkcji (np. prezydent, premier, minister) piszemy małą literą, zaś nazwy urzędów jednoosobowych wielką, przyznam szczerze, że ich pisownia sprawia mi coraz więcej kłopotów. Trudno mi bowiem rozstrzygnąć, czy w danym zdaniu mowa o stanowisku, czy o jednoosobowym urzędzie. Czy powinniśmy napisać „rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia...”, czy (z czym spotkałam się ostatnio w Gazecie Prawnej) „rozporządzenie ministra środowiska”? Czy etaty i środki finansowe, będące dotychczas w dyspozycji Krajowego Zarządu Parków Narodowych, przejmie Minister Środowiska, czy minister środowiska? Stanowisko zajęte przez Ministra Środowiska czy ministra środowiska?
Uważam, że gdy cytowane są akty prawne (a do takich należy rozporządzenie), jak najbardziej uzasadniona jest pisownia wielkimi literami. Ale w pozostałych przypadkach pewności nie mam. Będę bardzo wdzięczna za pomoc – tym bardziej że osoby przynoszące mi pisma niechętnie patrzą na moje poprawki (oczywiście w pismach powstających w moim urzędzie wszystkie tytuły pisywane są od wielkich liter) i wciąż muszę udowadniać swoje racje.
Pozdrawiam serdecznie
Wioletta Wichrowska

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... firmy ubezpieczeniowej, nie zna też odpowiedniej terminologii. Wyznała, że prowadzi jednoosobową firmę badającą księgi niewielkich spółek, a tak potężną aferą gospodarczą...
  • ... połowa udziałów znalazła się w ręku Banku Handlowego będącego wówczas jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Dzięki temu Hortex można było objąć oddłużeniowymi...
  • ... państwa) przedsiębiorstwa państwowe działające na podstawie ustawy o pp i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa to dwa dość różniące się podmioty ekonomiczne...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego