pojedynczy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

pojedynczy
1. «występujący osobno, rozpatrywany w oderwaniu od innych»
2. «składający się z jednego tylko elementu, przeciwstawny czemuś wielokrotnemu»
3. «przeznaczony dla jednej osoby»

• pojedynczo
księgowość pojedyncza «ewidencjonowanie wybranych składników majątku i procesów gospodarczych, prowadzone w postaci księgi przychodów i rozchodów»
liczba pojedyncza «kategoria gramatyczna oznaczająca, że dany wyraz odnosi się do jednej osoby lub jednego przedmiotu»
zdanie pojedyncze jęz. «zdanie zawierające tylko jedno orzeczenie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Każdy pojedynczy głos

2.09.2020

To, że dziś mieszkamy i żyjemy w bezpiecznym kraju, również jest wynikiem decyzji wyborczych, każdego pojedynczego głosu (orędzie marszałek Witek). Każdy pojedynczy to chyba nie po polsku? To dosłowne tłumaczenie angielskiego every single. Oczywiście powyższe użycie tej kalki z angielskiego nie jest jednostkowe, pojawia się coraz częściej, a każdygłos w tym przypadku nigdy nie będzie podwójny czy wielokrotny i podkreślanie jego pojedynczości jest zbędne. Proszę o opinię.

pojedyncza czy mnoga?
5.10.2010
Witam,
moje pytanie dotyczy liczby rzeczowników oznaczających części ciała, użytych w opisie ćwiczenia: „Dzieci stoją w rozsypce, twarzą (twarzami) zwrócone w tę samą stronę. Unoszą prawą rękę (prawe ręce) i wskazują palcem wskazującym (palcami wskazującymi) nos (nosy). Rozkładają ręce i kręcą głową (głowami) na boki”. Czy w takim opisie powinniśmy użyć liczby mnogiej (bo przecież mówimy o dzieciach) czy liczby pojedynczej?
Dziękuję za odpowiedź.

Każda pojedyncza wada 

25.10.2020

Szanowni Państwo!

Intryguje mnie zdanie: Modlę się, abyś teraz usunął ze mnie każdą pojedynczą wadę charakteru. Czy poprawne jest sformułowanie każdą pojedynczą?


Z poważaniem – Dociekliwy

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... pismem węzełkowym, w języku, którego nikt nie rozumiał i oczywiście pojedyncze ocalałe jednostki.
  Ów rok 1968, który z całego szeregu przyczyn...
 • ... 22) jest ok. 11 wyższa od wartości parowania wyznaczonego dla pojedynczego punktu na jeziorze. Zdaniem tej autorki wzory empiryczne wyprowadzone przez...
 • ... lub nowo uruchamianych,
  - sumarycznych wyników zespołowego i okresowego działania.
  Kontrola
  pojedynczych czynności jest realizowana na najniższym szczeblu zarządu przedsiębiorstwa i kierownictwa...

Encyklopedia PWN

wiązanie chem. między atomami utworzone przez 1 wiążącą parę elektronów;
tomografia pojedynczego fotonu, SPECT (ang. Single Photon Emission Tomography),
metoda tomografii, w której wykorzystuje się selektywnie zgromadzone w narządach i tkankach radiofarmaceutyki emitujące fotony gamma;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!