Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
jezuicki
Znaleziono 57 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zasłyszane z nagła z ust ludzi wyrażenia: "jezuickie wojsko" lub "jezuicka szlachta" i inne dotychczas na Ukrainie zupełnie nie znane. Po...
 • ... z poczuciem winy? Myślę, że nie, gdyż inaczej piekielna maszyna jezuicka nie miałaby uzasadnienia. Po to przecież podkopuje się wiarę człowieka...
 • ... z Dzieciątkiem z ok. 1500.
  Ul. Gołębia 1 - d. szkoła
  jezuicka, z wewnętrznym dziedzińcem arkadowym, zbudowana po 1700, zniszczona 1945, obecnie...
 • ... UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
  Gmach Uniwersytetu, w którym pierwotnie mieściła się Akademia
  Jezuicka, zbudowano w XVIII wieku. Stanął on na miejscu książęcego zamku...
 • ... jezuickiego, po części zaś otwierały nowe stulecie. Najbardziej głośna poetyka jezuicka to Poeticarum institutionum libri tres Jakuba Pontana, wydana w 1594...
 • ... mycka,
  Jakieś wspomnienie po starych koszarach,
  I jakaś zżółkła pościel
  jezuicka.

  W tej chmurze żółtej ma bladość jest piękna,
  Oczy pełgają...
 • ... i Maciej Sarbiewski, z czasów kiedy uniwersytet był jeszcze akademią jezuicką, następnie Jan i Jędrzej Śniadeccy, Marcin Poczobutt, Stanisław Jundziłł. I...
 • ... zakonu udzielił dyspensy niektórym prowincjom, także i prowincji polskiej.
  Teatr
  jezuicki wchłonął niektóre tradycje teatru ludowego, burleskowe igry, które w repertuarze...
 • ... wnosić o upartej praktyce raz po raz przekraczającej zakazy.
  Teatr
  jezuicki rozpoczął działalność prawie jednocześnie z powołaniem kolegiów. I tak na...
 • ... Wulgaty, który do XX w. będzie w powszechnym użyciu. Polemista jezuicki i postyllograf, ks. Jakub Wujek (1541-1597), poświęcił pracy nad...
 • ... znaczenie polemiki z protestantami niejako na ich własnym terenie, teatr jezuicki chętnie podejmował także motywy ze Starego Testamentu, tak często wykorzystywanego...
 • ... Trójcy (1585). Na wsch. od Rynku przy ul. Szersznika kościół jezuicki XVII w.
  Stąd w prawo dojście na pl. Kościelny do...
 • ... Nie było odrębnego dramatu jezuickiego jako gatunku, ale był wówczas jezuicki teatr - teatr szkolny o licznych zadaniach wychowawczych, nastawiony na wchłonięcie...
 • ... na głowach mają stroiki z klejnotów, choć niejedna już parafrazuje jezuicki styl - idee zgodne z duchem czasu.
  Pierwszą poważniejszą rewolucja jest...
 • ... synów szlacheckich odbywało się w XVII w. najczęściej w kolegiach jezuickich (por. s. 114). Posyłali do nich swe dzieci nawet innowiercy...
 • ... szlachta protestancka chętnie posyłała swoje potomstwo również i do kolegiów jezuickich, które rychło zdobyły u niej duże uznanie. Typografie kalwińskie czy...
 • ... jej kanałem piękny park miejski 1798 na terenach d. ogrodów jezuickich i przyległych pastwisk miejskich. Przy ul. Częstochowskiej cmentarz i pomnik...
 • ... szkoła, kościół i kolegium).
  Po pd. stronie placu d. Kolegium
  Jezuickie - obecnie Urząd Miejski, trzypiętrowy gmach w kształcie podkowy z obszernym...
 • ... w Gdańsku i Toruniu. W całej Rzeczypospolitej zaczęły wyrastać kolegia jezuickie, w swoisty sposób nieobojętne wobec dorobku kultury humanistycznej, a jedno...
 • ... co pobudziło do zmian programowych i inne szkoły, przede wszystkim jezuickie.

  Równocześnie zaczynano interesować się ekonomią i prawem. Powstawały pierwsze czasopisma...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego