kasacyjny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

kasacja
1. «zlikwidowanie, zniesienie lub unieważnienie czegoś»
2. «wycofanie pojazdu, maszyny itp. z eksploatacji»
3. «w postępowaniu karnym: odwołanie od orzeczenia sądu II instancji do Sądu Najwyższego»

• kasacyjny
rozprawa kasacyjna zob. kasacja w zn. 3.

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego