katechizm

Wielki słownik ortograficzny PWN*

katechizm -zmu, -zmie; -zmów: Katechizm Kościoła katolickiego (skrót: KKK)

Słownik języka polskiego PWN*

katechizm
1. «wykład podstawowych zasad religii chrześcijańskiej mający formę pytań i odpowiedzi; też: książka zawierająca ten wykład»
2. «podstawowe zasady czegoś»

• katechizmowy

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego