korzystny

Słownik języka polskiego PWN*

korzystny
1. «przynoszący korzyść materialną»
2. «odpowiadający czyimś wymaganiom, sprzyjający czemuś»
3. «pochlebny, przychylny»

• korzystnie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego