królestwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

królestwo (król z żoną) -wa, B.= D., Ms. -wu
królestwo (kraj) -twa, B.= M., Ms. -twie; -tw: Królestwo Polskie, Królestwo Kongresowe, ale: królestwo Boże, królestwo niebieskie (= niebo) ,

Słownik języka polskiego PWN

królestwo
1. «państwo, w którym król sprawuje najwyższą władzę»
2. «teren czyjejś działalności, władzy, czyichś wpływów»
3.  «miejsce, w którym coś występuje w szczególnej obfitości»
4. «król z królową»
5. «najwyższa jednostka w systematyce organizmów obejmująca wszystkie typy zwierząt»
Królestwo Niebieskie, Boże «w chrześcijaństwie: miejsce, gdzie przebywają Bóg, aniołowie, święci oraz dusze zbawionych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

królestwo Boże
16.02.2003
Witam serdecznie!
Chciałabym, by pomogli mi Państwo rozwiać kolejną nurtującą mnie wątpliwość. Jak napisać: Królestwo Boże czy królestwo Boże, czy królestwo boże? W Ewangelii spotyka się pisownię królestwo Boże. Sama już nie wiem, co mam o tym myśleć.
Konia! Królestwo za konia!
22.11.2014
W jakim przypadku jest napisany wyraz konia?
Holandia czy Niderlandy?
14.10.2002
Proszę o rozstrzygnięcie kwestii, jak brzmi pełna, poprawna nazwa państwa Holandia? Coraz częściej w rocznikach statystycznych pojawia się jedynie nazwa Niderlandy lub Królestwo Niderlandów. Dla wielu Polaków jest to mylące. Kwestia z pewnością będzie jeszcze bardziej aktualna po przystąpieniu Polski do UE, gdy zwiększy się potrzeba ujednolicania rożnych określeń, terminów, nazw itp. W WEP jest hasło Holandia, a dalej tylko Niderlandy i Królestwo Niderlandów, a zatem Holandia czy Niderlandy???
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Marzenna Plewa

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... św. Benedykta można znaleźć ten pierwotny zamysł.
  "Szukajcie przede wszystkim
  Królestwa Niebieskiego, a wszystko inne będzie wam przydane".
  Św. Benedykt nie...
 • ... Polsce, tj. ponad 35 mld euro.


  TRAKTAT
  pomiędzy
  Królestwem Belgii,
  Królestwem Danii,
  Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską...
 • ... Zważonyś na wadze i znajdziesz się mniej mającym. Rozdzielone zostanie królestwo twoje i dane będzie Medom i Persom.
  Baltazar zrozumiał, że...

Encyklopedia PWN

biol. wysokiej rangi jednostka w systematyce organizmów obejmująca spokrewnione typy;
Królestwo Polskie, Królestwo Kongresowe,
państwo utworzone 1815 decyzją kongresu wiedeńskiego z ziem Księstwa Warszawskiego (bez Poznańskiego) jako monarchia połączona unią personalną z Rosją (1816 — 128,5 tysiąca km2, 3,3 mln ludności).
Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie,
w nauce Jezusa i teologii chrześcijańskiej obecność Boga w świecie i jego panowanie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego