ktokolwiek

Wielki słownik ortograficzny PWN

kto•kolwiek kogo•kolwiek, komu•kolwiek, kim•kolwiek

Słownik języka polskiego PWN

ktokolwiek
1. «zaimek komunikujący dowolność lub obojętność wyboru osoby, np. Zostaw klucze komukolwiek w bibliotece.»
2. «zaimek wyrażający negatywną ocenę osoby z punktu widzenia tego, o czym jest mowa, np. Nie nawiązuje się kontaktów z kimkolwiek.»
3. «zaimek komunikujący o dowolności osoby należącej do pewnego zbioru o danej cesze, np. Ktokolwiek do nich przychodził, był serdecznie witany.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Ktokolwiek by przyszedł…
30.11.2016
Szanowni Państwo,
mam wątpliwość w związku ze zdaniem Ktokolwiek by tam nie przyszedł, był witany z radością. Czy jest ono poprawne i czy takiej samej treści nie niesie zdanie Ktokolwiek by tam przyszedł, był witany z radością?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
kłopotliwy podmiot szeregowy
6.09.2014
Której formy czasownika należy użyć w poniższym zdaniu? „Nie pozwól, żeby cokolwiek ani ktokolwiek powstrzymał/ powstrzymało/ li cię...”.
Łączę wyrazy szacunku
Dorota
ciebie czy Ciebie?
28.08.2002
Z powodów grzecznościowych piszemy Pan, Pani, Ty, Ciebie dużą literą, kiedy zwracamy się do kogoś w liście czy formularzu ankiety. Czy taka duża litera obowiązuje również np. w opowiadaniu, gdzie słowa są cytowane - jeden bohater kieruje je w dialogu do innego?
I druga sytuacja: czasem używa się drugiej osoby, nie mając na myśli bezpośrednio tego, do kogo się zwracamy, lecz „kogoś, kogokolwiek”. Na przykład o atmosferze panującej w jakiejś restauracji możemy pisać tak: „Wchodzisz, a tam nikt się do Ciebie nie odezwie, nikt na Ciebie nie zwróci uwagi, nawet menu Ci nie podadzą”. Mimo użycia drugiej osoby piszę w takim wypadku bardziej o sobie samym niż o adresacie słów (bo to ja tego doświadczyłem i o swoich, a nie jego doświadczeniach piszę). Jeśli więc zdecyduję się (w liście) na taki styl, to czy stosować wielką literę do każdego wystąpienia słowa ty niezależnie od tego, czy w danym wypadku oznacza ono adresata słów czy „mnie, kogoś, kogokolwiek”?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Trochę tak, jak gdyby przez dwa miesiące była niedziela. Trudno kogokolwiek znaleźć, dlatego każde zdobycie informacji jest plusem. Latem łatwiej o...
  • ... komórkowcy zjedli prawie cały tort. Okazało się, że szybszy niż ktokolwiek się spodziewał rozwój telefonii ruchomej na całym świecie spowodował, że...
  • ... pulpa wszechświata.
    Żadnych decyzji, żadnych planów, żadnych wyborów - bo czy
    ktokolwiek dokonuje tu jakichkolwiek wyborów? Jeśli pojawią się takie technologie i...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego