laborant

Wielki słownik ortograficzny PWN*

laborant -n•ta, -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN*

laborant «pomocniczy pracownik laboratorium»
• laborancki • laborantka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego