laicyzm

Słownik języka polskiego PWN*

laicki
1. «niezwiązany z żadną religią»
2. «niekompetentny, dyletancki»

• laickość • laicyzm

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego