ledwo ledwie

Słownik języka polskiego PWN*

ledwo I, ledwie I
1. «przysłówek komunikujący, iż to, o czym mowa, zostało z trudem osiągnięte, np. Ledwo zdał egzamin.»
2. «przysłówek komunikujący, iż od danego zdarzenia upłynęło bardzo niewiele czasu, np. Słońce ledwo zaszło.»
ledwo II, ledwie II «spójnik międzyzdaniowy wskazujący na bezpośrednie następstwo zdarzeń, np. Ledwo zabrał się do pracy, zadzwonił telefon.»
ledwo III, ledwie III «partykuła komunikująca, że ilość, zakres lub natężenie czegoś jest bardzo małe, np. Herbata była ledwo ciepła.»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego