tylko

Wielki słownik ortograficzny PWN

tyl•ko że , , ,
tyl•ko że by (np. Chciałby to zrobić, tylko że by się bał.)
tyl•ko żeby (tylko oby, np. Tylko żeby się zgodził!)

Słownik języka polskiego PWN

li tylko «tylko, wyłącznie»
tylko I
1. «partykuła ograniczająca odniesienie komunikowanego w zdaniu sądu do tych obiektów i stanów rzeczy, które są wymienione, np. Nosi tylko dżinsy.»
2. «partykuła komunikująca, że czegoś jest bardzo mało i że mówiący spodziewał się, iż ilość, zakres lub natężenie tego, o czym mowa, będą większe, np. Uczyła się angielskiego tylko rok.»
3. «partykuła komunikująca, że mówiący ogranicza swoją prośbę lub życzenie do minimum, np. Oby jutro tylko nie padało.»
4. «partykuła wprowadzająca zastrzeżenie lub dodatkowy komentarz mówiącego do wyrażonej wcześniej zgody na coś, np. Tylko bez żartów.»
5. «partykuła używana w zdaniach wyrażających groźbę, np. Spróbuj tylko tam pójść.»
tylko II
1. «spójnik przyłączający wyrażenie, które uściśla lub ogranicza zakres tego, o czym była mowa»
2. «spójnik przyłączający zdanie lub wyrażenie, za pomocą którego mówiący koryguje czyjąś opinię, zastępując ją nowym sądem»
3. «spójnik, który wraz z użytym po nim słowem że przyłącza zdanie lub wyrażenie informujące o czymś niekorzystnym i zaprzeczające temu, co można wnioskować ze zdania poprzedzającego»
tylko III
1. «przysłówek komunikujący, że do osiągnięcia pewnego celu wystarczy wykonanie czynności lub zaistnienie stanu, o których jest mowa w zdaniu, lub komunikujący, że niekorzystna sytuacja uległa lub może ulec pogorszeniu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

tylko %
19.05.2003
Jak prawidłowo należy pisać zestawienie liczba + jednostka: ze spacją czy bez? Na przykład 2kg czy 2 kg, 220V czy 220 V? Czy jest to regulowane jakąś jedną regułą.
Z góry dziękuję
Maciej Andrzejczak
tylko i wyłącznie
26.10.2009
Dzień dobry.
Mam dylemat dotyczący zwrotu tylko i wyłącznie. Moim zdaniem jest to błąd pleonastyczny i nie powinno się go używać. Niestety, mówiąc tak moim znajomym, zostałam poważnie zlinczowana słowami. Uważają oni, że w zwrocie tym nie ma nic złego i że wręcz powinno się go używać, ponieważ „lepiej” brzmi niż samo tylko i samo wyłącznie. Proszę o radę.
Magdalena Bród
tylko jeśli?
27.02.2012
Szanowni Państwo!
Czy poprawne jest wyrażenie tylko, jeśli? „Akt delegowany przyjęty na podstawie art. … wchodzi w życie tylko, jeśli Parlament nie wyraził sprzeciwu w terminie […]”. Czy w tym przypadku nie należałoby użyć wyrażenia wyłącznie wówczas, gdy?
Z pozdrowieniami

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wskazuje na to, że zabawa potrwa do sądnego dnia. Sobie tylko wiadomymi drogami policja wywęszyła, iż wspomniany majątek został gdzieś ukryty...
 • ... poprzeć nie mogę. Tego, że kobiety chcą dzisiaj mieć takich tylko kilkudziesięcioprocentowych facetów. I takich coraz częściej lansują w swych poczytnych...
 • ... jakże jesteś okrutny!...
  LEON
  z nagłą czułością
  Mateczko! Przecież ja
  tylko dla twego dobra.
  Zbliża się do niej
  Czy można cię...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!