list

Wielki słownik ortograficzny PWN

list listu, liście; listów: list do brata, ale: List 34
lista liście, listę; list: lista Macierewicza, lista Wildsteina
Listy z Teatru (tytuł) Listów z Teatru

Słownik języka polskiego PWN

list «pisemna wypowiedź skierowana do osoby lub instytucji; też: papier, na którym napisano tę wypowiedź»
• listowy • liścik
list gończy «ogłoszenie władz wzywające do pomocy w ujęciu osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa»
list intencyjny «w handlu międzynarodowym: zaproszenie do złożenia oferty lub wszczęcia rokowań»
list kaperski «upoważnienie dawane kapitanom przez rząd do ścigania i konfiskowania statków i towarów nieprzyjacielskich»
list komisyjny «dokument zawierający pełnomocnictwo udzielane konsulowi przez rząd wysyłający go na placówkę dyplomatyczną»
list kredytowy «zobowiązanie wystawcy do uregulowania w określonym terminie należności lub do pokrycia strat do wysokości gwarancji»
list motywacyjny «pismo składane przez osobę ubiegającą się o pracę»
list otwarty «pismo adresowane do jakiejś osoby lub grupy osób, ale podane do wiadomości publicznej»
list pasterski «pismo biskupa do wiernych»
list poetycki «utwór wierszowany ujęty w formę listu»
list polecający «list, w którym autor poleca komuś oddawcę listu»
list polecony «list wysyłany za pokwitowaniem, którego doręczenie poczta gwarantuje»
list przewozowy «dokument stwierdzający oddanie i przyjęcie przesyłki do przewozu»
list uwierzytelniający «dokument wystawiany dla przedstawiciela dyplomatycznego»
list zastawny «papier wartościowy emitowany przez bank»
lista «spis ludzi, rzeczy lub spraw sporządzony według pewnej zasady; też: karta, księga zawierająca taki spis»
listy proskrypcyjne «lista nazwisk przeciwników politycznych wyjętych spod prawa, ukaranych śmiercią lub objętych innymi represjami»
liście laurowe, bobkowe «wysuszone liście drzewa laurowego, używane jako przyprawa kuchenna»
liście skórzaste «liście grube, gładkie i błyszczące»
liście skrętoległe «liście osadzone po obu stronach łodygi, tylko po jednym na tej samej wysokości»
skrzynka na listy «blaszane pudełko na przychodzącą korespondencję, umieszczane na drzwiach mieszkania lub na furtce ogrodzenia albo pudło z przegródkami na korespondencję dla poszczególnych lokatorów, umieszczane w holu dużych budynków mieszkalnych; też: jedna z tych przegródek»
lista dialogowa «zapis dialogów filmu»
lista obecności «lista osób mających znajdować się o danej porze w danym miejscu»
lista płac «spis osób, którym ma być wypłacona pensja»
lista rankingowa «lista zawodników, drużyn, artystów, filmów itp. sklasyfikowanych według określonych kryteriów»
lista wyborcza «lista kandydatów jednego ugrupowania politycznego, zwykle do parlamentu, samorządu itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

list do rodziców i dziecka
17.12.2008
Mam pytanie z językowego savoir-vivre'u. Jak zaadresować list do rodziny, w której żona ma nazwisko podwójne, swoje i męża, nazywa się np. Anna Kowalska-Nowak, mąż to przykładowo Adam Nowak, a dziecko ma nazwisko matki i nazywa się np. Joanna Kowalska?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Ania
list do arcybiskupa
7.03.2006
Jak poprawnie zatytułować oficjalny list do arcybiskupa Kurii Warszawsko-Praskiej?
list do biskupa i kardynała
21.03.2008
Witam serdecznie Panią Profesor. Mam pytanie co do pisowni. Jak należy napisać w tytule, pisząc list do wysokiego hierarchy: czy Drogi Ekscelencjo!, czy Droga Ekscelencjo!, która wersja jest właściwa?
Dziękuję i życzę Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Oboje ściskamy cię czule i kochamy bardzo. Twoja Macoszka." Następny list, pisany już przez Witolda, to zawiadomienie o jej śmierci w...
 • ... seksualnie wykorzystany przez prałata Henryka Jankowskiego. Wysłał w tej sprawie list do elbląskiej prokuratury.
  Prokuratorzy z Elbląga w połowie października przyjechali...
 • ... może Opatrzność...
  - . ..kazał mi szukać tutaj... według nie dopowiedzianego w
  liście zdania.
  - Patrzy oczami pełnymi troski.
  - Jeżeli te listy nie zaginęły...

Encyklopedia PWN

miesięcznik, wydawany od 1984 w Krakowie;
pierwszoosobowa, paralit. forma wypowiedzi pisemnej, cechująca się skonwencjonalizowanym układem (powinien on zawierać zwrot do adresata, datę i miejsce nadania, podpis nadawcy) oraz stosowaniem przyjętych w danej kulturze form grzecznościowych.
wystosowany III 1964 przez intelektualistów pol. do premiera;
list z Nowego Testamentu umieszczany w kanonie bibl. zaraz po listach św. Pawła;
List
[lıst]
Eugene, ur. 6 VII 1918, Filadelfia, zm. 1 III 1985, Nowy Jork,
pianista amerykański;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego