list

Wielki słownik ortograficzny PWN

list listu, liście; listów: list do brata, ale: List 34
lista liście, listę; list: lista Macierewicza, lista Wildsteina
Listy z Teatru (tytuł) Listów z Teatru

Słownik języka polskiego PWN

list «pisemna wypowiedź skierowana do osoby lub instytucji; też: papier, na którym napisano tę wypowiedź»
• listowy • liścik
list gończy «ogłoszenie władz wzywające do pomocy w ujęciu osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa»
list intencyjny «w handlu międzynarodowym: zaproszenie do złożenia oferty lub wszczęcia rokowań»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego