ludobójstwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

ludobójstwo «masowe mordowanie ludzi, mające na celu zniszczenie określonej grupy narodowej, etnicznej, religijnej lub rasowej»
• ludobójczy • ludobójca

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... niespotykanego w dziejach. W XX wieku ludzkość splamiła się zbrodnią ludobójstwa, czystek etnicznych, rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu. Wszyscy, którzy żyjemy w...
  • ... doradcą Alijewa i wzywa do rozprawy Ormianami. - Czy pamięć o ludobójstwie 1915 r. nie determinuje zbytnio zachowania Ormian? - To nie pamięć...
  • ... Międzynarodowy trybunał w Hadze ściga go za zbrodnie wojenne i ludobójstwo.
    (AFP)    Niespokojne Suchumi

    Zwolennicy Siergieja Bagapsza, zwycięzcy wyborów prezydenckich w...

Encyklopedia PWN

ludobójstwo, ang. genocide,
termin utworzony 1944 przez polskiego prawnika R. Lemkina, określający masowe zabijanie lub eksterminację grup ludzkich, przyjęty w prawie międzynarodowym po II wojnie światowej.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego