m.

Wielki słownik ortograficzny PWN

M (cyfra rzymska =1000; medium – średnie, rozmiar ubrania)
M. (= mianownik)
m (= metr)
m. (= maskulinum, rodzaj męski; miasto; mieszkanie; morze)
a.m. (= ante meridiem)
Boney M. (zespół muz.) ndm
D.O.M. (= Deo Optimo Maximo – napis na rzymskich świątyniach)
i.m. (= in margine)
j.m. (= jedn. miary) a. jm
kG·m (= kilogramometr)
M-1 ndm
m2 (= metr kwadratowy) a. mkw., a. m kw.
m3 (= metr sześcienny) a. m sześc.
m.b. (= metr bieżący)
m.in. (= między innymi)
M/s (= motor ship – statek motorowy): M/s Stefan Batory a. M/s „Stefan Batory”
m.st. (= miasto stołeczne)
m sześc. (= metr sześcienny) a. m3
n.p.m. (= nad poziomem morza)
p.m. (= post meridiem)
p.p.m. (= poniżej poziomu morza)
R.E.M. (zespół muz.) ndm
r.m. (= rodzaj męski)
ub.m. (= ubiegłego miesiąca)

Słownik języka polskiego PWN

M-1, M-2, M-3... «według norm stosowanych w PRL: mieszkanie dla jednej osoby (kawalerka), dla dwóch osób (pokój z kuchnią), dla trzech osób (dwa pokoje z kuchnią) itp.»
M/S, m/s, m.s. «statek motorowy»
p.m. I, P.M. I «post meridiem»
p.m. II, P.M. II «post mortem»
p.m. III, P.M. III «pro memoria»
M I «cyfra rzymska odpowiadająca liczbie 1000»
M II «oznaczenie rozmiaru ubrania: średni»
m I
1. «litera oznaczająca spółgłoskę m»
2. «spółgłoska dwuwargowa, dźwięczna, twarda, nosowa»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: czternasty»
m II «symbol jednostki długości metr»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

m

Porady językowe

m&m's
23.02.2011
Dzień dobry! Proszę o wskazówkę – jak się odmienia słowo m&m’s? Np. w zdaniu: „Mam usta pełne...” – no właśnie, czego?
Pozdrawiam
Joanna Pijewska
M/s Maria Konopnicka
11.11.2016
Szanowni Państwo,
chciałem zapytać o prawidłowe nazewnictwo statków. Konkretnie chodzi mi o jednostkę M/S Maria Konopnicka. Czy gdzieś w tej nazwie powinien się pojawić cudzysłów? Czy MS powinno być przedzielone ukośnikiem? Czy po tych literach powinny się znaleźć jakieś kropki?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
m.in. – z dwukropkiem czy bez?
12.11.2008
Wymieniając jeden element w zdaniu ze skrótem m.in., nie używa się dwukropka. Czy w przypadku, gdy wymieniamy więcej elementów za skrótem m.in., należy postawić dwukropek? Na przykład: „Wydajemy dużo gazet m.in.: dzienniki i tygodniki”.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... powodują, że wydany wyrok nie jest sprawiedliwy". Te naruszenia to m.in. niedopuszczenie szeregu dowodów, wybiórcza analiza innych, pominięcie szeregu niewyjaśnionych...
  • ... od Afganistanu po pd.-zach. Chiny, na wysokości do 4000 m nad p.m.; tworzy lasy m.in. wraz z Cedrus...
  • ... w Biurze Komisji Przychodów i Skarbu. W tym czasie napisał m.in. "Mindowie" i "Maria Steward".
    od 6 do 10 lutego...

Encyklopedia PWN

litera alfabetu pol. (i łac.), pochodząca poprzez gr. μ (m) od fenickiej (północno-zachodnio-semickiej) litery mēm;
oznaczenie jednostki długości, → metr.
metrol. → mili-.
astr. oznaczenie → wielkości gwiazdowej.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego