maksymalnie

Wielki słownik ortograficzny PWN

maksymal•nie (skrót: maks.)

Słownik języka polskiego PWN

maksymalny «możliwie najwyższy lub największy»
• maksymalnie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Milenium czy Millennium?
30.06.2003
W jednej z podwarszawskich wsi główną ulicę nazwano na cześć tysiąclecia państwa polskiego. W trzech różnych miejscach tej ulicy umieszczone są trzy różne tabliczki z jej nazwą: Millennium, Millenium oraz Milennium. Jak widać, osoby, które je tam umieściły, miały wątpliwości co do pisowni tego wyrazu. Najczęściej spotykam dwie formy – Millennium (np. nazwa banku) oraz Millenium. Jaką zatem pisownię powinien mieć ten wyraz?
Pozdrawiam,
Michał
Be jak baran, czyli o nazwach liter
14.02.2017
Moje pytanie dotyczy bardzo podstawowego zagadnienia, jakim jest wymowy liter. Spotkałem się z różnymi metodami nauczania (głównie w kontekście dzieci). Jedne mówią, że litery wymawiamy z końcówką „y”, maksymalnie ją ucinając („by”, „cy”, „dy”). Inne, że dopuszczalne są również formy z „e”' („be”, „ce”, „de”). Czy istnieje jakaś norma językowa, która określa poprawność wymowy? Jak zgodnie z taką normą czytać alfabet: „a by cy dy…” czy „a be ce de…”? Jak mówić: be jak baran czy by jak baran?
Dziękuję.
Dokonany zawrzeć
14.11.2018
Czym gramatycznie i co oznaczają sformułowania: (1) umowach zawieranych, (2) umowach zawartych?

umowy zawierane

Kontekst:
Zarówno w interesie konsumentów, jak i konkurentów Państwa Członkowskie zapewnią stosowne i skuteczne środki mające na celu zapobieganie stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach zawieranych przez sprzedawców i dostawców z konsumentami.

Czym jest słowo zawieranych? Czy jest to strona bierna czasownika, czy imiesłów przymiotnikowy bierny (niedokonany żeński w liczbie mnogiej). Jak określa czynność? Czy jest to czynność dokonana czy niedokonana? A może jest to cecha umowy? Czy ta umowa jest już zawarta, czy jeszcze nie? Czy zdanie dotyczy umów już zawartych czy tylko zawieranych?

umowy zawarte

Zarówno w interesie konsumentów, jak i konkurentów Państwa Członkowskie zapewnią stosowne i skuteczne środki mające na celu zapobieganie używaniu nieuczciwych warunków w umowach zawartych przez sprzedawców i dostawców z konsumentami.

Tu rozumiem, że jest to przymiotnik – pewna cechy umowy, która jest zawarta i wywołuje skutki prawne.

Z wyrazami szacunku,
Ryszard Styczyński

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tylko 5 milionów metrów, wobec czego klient nabywający magnetofon otrzymuje maksymalnie 300 metrów taśmy. Tymczasem według wszelkich realnych obliczeń niezbędne minimum...
  • ... przejeżdżasz przez szczyt, a za nim stoi zepsuty samochód. Hamujesz maksymalnie długo i mocno, a przed nim zwalniasz hamulec i omijasz...
  • ... dobrze trzymał się skóry.
    Pozostawić do wyschnięcia na 10 do
    maksymalnie 15 minut. Kiedy płatek zacznie sztywnieć, można go odkleić.
    Chwycić...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego