mięknąć

Wielki słownik ortograficzny PWN*

mięk•nąć -k•nę, -k•ną; -k•nął a. -kł, -k•ła, -k•li

Słownik języka polskiego PWN*

mięknąć
1. «stawać się miękkim, tracić twardość»
2. «ulegać wzruszeniu, łagodnieć»
3. «o głosie, spojrzeniu, rysach itp.: tracić ostrość, surowość»
4. pot. «stawać się skłonnym do ustępstw, tracić pewność siebie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego