mięknąć

Wielki słownik ortograficzny PWN

mięk•nąć -k•nę, -k•ną; -k•nął a. -kł, -k•ła, -k•li

Słownik języka polskiego PWN

mięknąć
1. «stawać się miękkim, tracić twardość»
2. «ulegać wzruszeniu, łagodnieć»
3. «o głosie, spojrzeniu, rysach itp.: tracić ostrość, surowość»
4. pot. «stawać się skłonnym do ustępstw, tracić pewność siebie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego