multanki

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Mul•tan•ka (mieszkanka Multan) -n•ce, -n•kę; -nek
mul•tan•ka (dawny instrument muz.) -n•ce, -n•kę; -nek

Słownik języka polskiego PWN*

multanka «popularny w dawnej Polsce ludowy instrument dęty złożony z kilku piszczałek»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego