mylić

Wielki słownik ortograficzny PWN

mylić -lę, -lą; -l•cie

Słownik języka polskiego PWN

mylić
1. «popełniać błędy w czymś, źle coś rozumieć»
2. «brać jedną rzecz za drugą, jedną osobę za drugą»
3. «wprowadzać w błąd»
4. «powodować, że ktoś popełnia błąd w tym, co robi»
mylić się
1. «popełniać błąd, wykonując coś»
2. «nie mieć racji, odnosić mylne wrażenie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego