na podstawie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Porady językowe

za pomocą której, na podstawie którego itp.
9.04.2009
Witam Państwa!
Mam pytanie dotyczące wyrażeń przyimkowych tworzonych z zaimkiem który. Otóż SPP zabrania przestawiać ich szyku, wyjąwszy takie wyrażenia, jak: za pomocą, na podstawie, na mocy, w braku, w razie. Czy to naprawdę są wszystkie możliwe przypadki? Co np. z wyrażeniem w ciągu którego? Czy należy pisać np. „Żyjemy w okresie, w którego ciągu (...)”?! Albo – zgodnie z SPP – możemy pisać „Nowelizacja, na mocy której (...)”, ale nie wolno już „Nowelizacja, mocą której (...)”?
Film na podstawie książki w kinach
26.04.2018
Na okładce książki znajduje się napis:
FILM NA PODSTAWIE KSIĄŻKI W KINACH
Czy taki zapis jest poprawny? W rozmowie z moim kolegą pojawiły się wątpliwości, mianowicie uważa on, że tekst sugeruje jednoznacznie, że książka jest w kinach, a nie film, co oczywiście mija się z prawdą.

Pozdrawiam,
Patryk
na bazie
27.06.2001
Wydawnictwa poprawnościowe dość powszechnie krytykują wyrażenie na bazie. Czy jednak sformułowania, które powstały jako - prawdopodobnie - efekt walki z tym wyrażeniem: topnik oparty na kalafonii czy napój na podstawie wody oligoceńskiej można uznać za poprawne?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... 5 lipca.
  O ostatecznej cenie sprzedaży zadecyduje Nafta Polska SA
  na podstawie rekomendacji Globalnych Koordynatorów (CA IB, Lehman Brothers, WBK).
  Przydział akcji...
 • ... Gąsienicowej wynika, że utraciłam bardzo dużo. Tatrzański Park Narodowy działając na podstawie art. 6 Ustawy z 12 III 1958 o zasadach i...
 • ... węchowy:

  W związku z przyjętą zasadą dotyczącą oceny zapachu powietrza
  na podstawie wrażeń chwilowych można więc przyjąć, że zapach mógłby być odbierany...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego