niejaki

Słownik języka polskiego PWN*

niejaki
1. «zaimek komunikujący, że dana cecha lub dany stan ujawniają się w niewielkim stopniu, który trudno bliżej scharakteryzować, np. Podjęła tę decyzję po niejakim wahaniu.»
2. «zaimek komunikujący, że mówiący nie potrafi bliżej scharakteryzować osoby, którą wymienia z imienia lub nazwiska, np. Jesteśmy umówieni z niejaką Wiśniewską.»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego