pewien

Wielki słownik ortograficzny PWN

pewien; -wni a. pewny
pewny; -ni a. pewien
za pewne (np. coś uważać)

Słownik języka polskiego PWN

pewien I «zaimek odnoszący się do obiektów o cechach znanych mówiącemu, ale nieokreślanych w wypowiedzi, np. Pewne osoby chcą cię poznać.»
pewien II zob. pewny w zn. 7, 8.
pewny
1. «taki, który niewątpliwie nastąpi»
2. «o człowieku: taki, na którym można polegać»
3. «niebudzący wątpliwości»
4. «niezawodny, skuteczny»
5. «świadczący o zdecydowaniu, opanowaniu»
6. «gwarantujący bezpieczeństwo, trwałość»
7. «całkowicie przekonany o czymś»
8. «nienarażony na niebezpieczeństwo»

• pewnie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

pewien żart i nie tylko
23.03.2008
Można powiedzieć: „Oni się prokreowali” czy nie? I jeszcze jedno przy okazji, jeśli można: jak się pisze w końcu niewymagający – właśnie razem, tak jak napisałem, czy osobno? Spotkałem się nie raz, że pisało się osobno, czyli nie wymagający – od czego to zależy? Przy przeciwstawieniach przymiotniki z nie pisze się osobno, ale chyba nie tylko...?
pewny i pewien
29.03.2008
Zastanawia mnie, ktora forma jest poprawna: „Jestem pewny” czy „Jestem pewien”? Pozdrawiam.
pewne przybycie?
14.01.2012
Witam!
Dostaliśmy pismo urzędowe od Wójta Gminy, w którym znalazło się następujące zdanie: „Z uwagi na ważność tematu proszę o pewne przybycie”. Bardzo proszę o podanie mi, jak powinno brzmieć to zdanie poprawnie, chyba że ono jest poprawnie napisane. Mi osobiście jakoś nie pasuje słowo pewne.
Pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... się, że wcale tak nie jest.
  Z drugiej jednak strony
  pewne i to dość silne tendencje liberalne występują w krajach takich...
 • ... Wszystkie stoliki były zajęte.
  ...Wszystkie stoliki były zajęte, pamiętam, również
  pewnego popołudnia, kiedy wypuszczono mnie ze szpitala i wydawało się, że...
 • ... o uprzedmiotowieniu człowieka, jego konsumpcyjnym podejściu do świata, zastygnięciu w pewnych formach i konwenansach. Jak w każdym spektaklu Zonia, tak i...

Encyklopedia PWN

mat. pojęcie z zakresu obliczeń przybliżonych;
mat. zdarzenie losowe o prawdopodobieństwie równym l, tj. takie, które na pewno zajdzie, np. wyrzucenie nie więcej niż 6 „oczek” w jednym rzucie sześcienną kostką do gry.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego