nieobliczalny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

nieobliczalny
1. «niedający się obliczyć, ogromny»
2. «niedający się przewidzieć lub wytłumaczyć»
3. «reagujący w sposób nieoczekiwany»

• nieobliczalnie • nieobliczalność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... czułą i jednocześnie tak racjonalną i bezwzględną. Tak być szaloną, nieobliczalną i jednocześnie tak zorganizowaną i solidną. Nie znałam Jej i...
  • ... stanowił jednak pod względem cech charakteru jego kontrast: Tertulian zapalczywy, nieobliczalny indywidualista, Cyprian człowiek ładu i umiaru, który jako biskup Kartaginy...
  • ... sprawki do Kołymy.
    Kazimierz był świadkiem tych nadmiernych nagród i
    nieobliczalnych kar. Nie pamiętam, jak wówczas reagował, ale pewnie by powiedział...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego