niesprawny

Słownik języka polskiego PWN*

niesprawny
1. «mający ograniczoną zdolność poruszania się lub pracy z powodu choroby, ułomności itp.»
2. «o częściach ciała: niespełniający właściwie swoich funkcji»
3. «niemający sprawności, zręczności w ruchach; też: świadczący o takim braku sprawności, zręczności»
4. «źle zorganizowany»
5. «niedziałający w ogóle lub działający wadliwie»

• niesprawnie • niesprawność
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego