zepsuty

Słownik języka polskiego PWN*

zepsuty «o produktach spożywczych: nienadający się do spożycia»
zepsucie «upadek moralności»
zepsuć
1. «uszkodzić coś»
2. «zmienić coś na gorsze»
3. «rozpieścić lub zdemoralizować kogoś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego