zepsuty

Wielki słownik ortograficzny PWN

ze•psuć -psuję, -psują; -psuj•cie

Słownik języka polskiego PWN

zepsuty «o produktach spożywczych: nienadający się do spożycia»
zepsucie «upadek moralności»
zepsuć
1. «uszkodzić coś»
2. «zmienić coś na gorsze»
3. «rozpieścić lub zdemoralizować kogoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego