niezgłębiony

Wielki słownik ortograficzny PWN

nie•zgłębiony (nie do zgłębienia)
nie•zgłębiony (którego nie zgłębiono)

Słownik języka polskiego PWN

niezgłębiony
1. «taki, w którym nie można dosięgnąć dna»
2. «niedający się przeniknąć wzrokiem»
3. «niedający się objąć myślą, zbadać»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego