obróbka

Wielki słownik ortograficzny PWN

ob•rób•ka -b•ce, -b•kę; -bek

Słownik języka polskiego PWN

obróbka
1. «zabieg technologiczny mający na celu nadanie przedmiotowi określonych właściwości, np. kształtu, wymiaru, wytrzymałości»
2. «czynności związane z uprawianiem roli i roślin»
3. «nadawanie czemuś określonej formy, ostateczne opracowywanie czegoś»

• obróbkowy, obróbczy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego