obrona

Wielki słownik ortograficzny PWN

o•brona -nie, -nę: Liga Obrony Kraju

Słownik języka polskiego PWN

obrona
1. «odpieranie napaści, zwykle z bronią w ręku»
2. «ten, kto broni lub ochrania kogoś lub coś»
3. «wstawianie się za kimś, odpieranie zarzutów, usprawiedliwianie kogoś lub czegoś»
4. «to, co stanowi ochronę lub zabezpieczenie przed czymś»
5. «egzamin kończący jakiś etap nauki, wiążący się z napisaną uprzednio pracą»
6. «czynności prawne zmierzające do wykazania niewinności oskarżonego lub złagodzenia jego odpowiedzialności»
7. «adwokat lub adwokaci broniący oskarżonego»
8. «osłanianie pola lub bramki swojej drużyny przed atakiem; też: gracz lub grupa graczy mających takie zadanie»
9. «w szermierce, boksie itp.: próba powstrzymania ataku przeciwnika»
10. «w szachach: przeciwdziałanie stracie figury lub pola na szachownicy»
11. «armia danego kraju, jej uzbrojenie i organizacja mające zapewnić krajowi bezpieczeństwo na wypadek wojny»
obrona cywilna «służby cywilne powoływane do obrony życia i mienia w czasie klęsk żywiołowych lub wojny; też: działalność w ramach tych służb»
obrona konieczna «działanie polegające na odparciu bezpośredniego zamachu na jakiekolwiek dobro społeczne lub osobiste»
obrona własna «działanie w celu odparcia bezpośredniego zamachu na swoje życie, zdrowie lub mienie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Co ma brona do obrony?
12.09.2018
Czy zdaniem Państwa istnieją związki znaczeniowe słów broń, obrona ze słowem określającym czynność rolniczą, mianowicie bronowaniem? U dawnych Słowian bardzo ważnym był zwyczaj oborywania granic, co stanowi magiczną ochronę (obronę) przed rozmaitymi energiami, duchami, które mogłyby wejść w szkodę. Oborywaniem wyznaczano i utrwalano granice. My dzisiaj mówimy o obronie granic. Wyjaśnienia słów broń i brona w Słowniku prasłowiańskim jedynie zwiększyły ilość rodzących się pytań…
na bramce i w obronie
30.10.2010
Czy bramkarz stoi na bramce, czy w bramce? Obrońca gra w obronie czy na obronie? Które z tych określeń jest poprawne?
Nazwa system obrony terytorialnej
16.09.2019
Mój problem dotyczy wielkich i małych liter w akcie normatywnym. Konkretnie chodzi o zapis system obrony terytorialnej, gdzie system rozumiany jest jako zespół elementów działający jako całość. Jednoczenie system w tym znaczeniu nie jest rodzajem instytucji (komórki organizacyjnej).

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... nie myśliwców przechwytujących. Znaczna część procesów kierowania siłami i środkami obrony powietrznej została zautomatyzowana. Teraz wykrywanie, rozpoznanie przynależności państwowej, śledzenie wykrytego...
  • ... czołgów i rakiet, ale na froncie dyplomatycznym. Delegacje izraelskiego Ministerstwa Obrony udały się w poniedziałek do USA, Paryża i Londynu w...
  • ... 90 cm z każdej strony linii łączącej mety.
    Miotacz
    Zawodnik
    obrony, który wykonuje narzuty w kierunku mety domowej i swojego partnera...

Encyklopedia PWN

prawo zespół czynności prawnych zmierzających do odparcia oskarżenia lub złagodzenia odpowiedzialności;
wojsk. rodzaj bojowych działań wojsk o charakterze wymuszonym lub zawczasu planowanych, mający na celu zatrzymanie lub odparcie natarcia zazwyczaj przeważających sił nieprzyjaciela.
unormowana przepisami Konstytucji RP oraz ustawy z 21 XI 1967 O powszechnym obowiązku obrony RP (wielokrotnie nowelizowanej, tekst jednolity 2002);
terytorialne oddziały wojskowe (żołnierzy narodowości polskiej), organizowane 1937–39 w celu szkolenia rezerwistów i osób nieobjętych poborem oraz wzmocnienia sił zbrojnych w czasie pokoju;
podczas kampanii wrześniowej działania mające na celu obronę miasta początkowo przed atakami lotnictwa niemieckiego, a następnie niemieckich wojsk lądowych.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!