odciskać

Wielki słownik ortograficzny PWN

od•cis•kać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

odcisnąćodciskać
1. «zostawić poprzez nacisk na czymś znak, wzór»
2. «oddzielić ciecz od ciała stałego przez tłoczenie lub ściskanie»
odcisnąć sięodciskać się
1. «zostać odciśniętym na czymś»
2. «wywrzeć trwały i istotny wpływ na kogoś lub na coś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego